Cánh gà lá chúc

Đơn vị: 500g

115.000

Sản phẩm cùng loại