Giò - chả cao cấp

Đơn vị:
ImageGiò lụa
145.000
ImageGiò lụa gân
145.000
ImageChả quế
145.000
ImageChả chiên
145.000
ImageChả bò
200.000
ImageChả bò gân
200.000
ImageChả bò thì là
200.000
ImageBò viên 5 sao
200.000
ImageChả mực hạ long
270.000
Giảm 10%
ImageMèo béo
300.000.000
270.000.000